شعبه مرکزی

شعبه مرکزی

شعبه طرقبه


  • مدیریت : محسن ثابتی
  • آدرس : نبش امام رضای 31، نیو پیتزا
  • تلفن همراه : 09150839361
  • تلفن ثابت : --------
  • پست الکترونیک :info@newpizza.ir
  • وب : --------